Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 337
Năm 2020 : 2.612

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY AN CHUẨN BỊ CHO KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021

Thực hiện hướng dẫn số 918/SGDDT-VP ngày 01/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Thực hiện công văn số 533/PGDĐT- TH ngày 25/8/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc chuẩn bị năm học mới 2020-2021. Trường Tiểu học Tây An đã tổ chức lao động vệ sinh chuẩn bị các hệ điều kiện cho năm học mới, công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đã được thực hiện rất tốt.